Men's Doubles

2014 Australian Open - 21 May 2014 to 25 May 2014
Who Played

Photos are by courtesy of the ITTF

Seeds

2014 Australian Open

Events

Join Our Mail List

Main Draw

Chun Ting Wong / Peng Tang3             
John Murphy / Ryan Jenkins | H2H0             
    Chun Ting Wong / Peng Tang3         
    King Ho Mak / Man Ho Kwan | H2H0         
Heming Hu / Xin Chris Yan2             
King Ho Mak / Man Ho Kwan | H2H3             
        Chun Ting Wong / Peng Tang3     
        Feng Chen / Zhikang Wu | H2H0     
Cedric Nuytinck / Christian Hotz3             
George Tang / Kiet Tran | H2H0             
    Cedric Nuytinck / Christian Hotz0         
    Feng Chen / Zhikang Wu | H2H3         
Kane Townsend / Wade Townsend1             
Feng Chen / Zhikang Wu | H2H3             
            Chun Ting Wong / Peng Tang3 
            Jian Zhan / Zi Yang | H2H0 
Kohei Sambe / Yuma Tsuboi3             
Chee Feng Leong / Muhamad Ashraf Haiqal | H2H0             
    Kohei Sambe / Yuma Tsuboi3         
    Hon Ming Li / Siu Hang Lam | H2H1         
Hon Ming Li / Siu Hang Lam3             
Jiaqing Yu / Zhe Yu Clarence Chew | H2H0             
        Kohei Sambe / Yuma Tsuboi1     
        Jian Zhan / Zi Yang | H2H3     
David Powell / William Henzell1             
Bjorn Helbing / Lennart Wehking | H2H3             
    Bjorn Helbing / Lennart Wehking1         
    Jian Zhan / Zi Yang | H2H3         
Phillip Xiao / Tengteng Liu0             
Jian Zhan / Zi Yang | H2H3             

Enjoy your table tennis!